Nyheter

2020

Nå kan DBI branntest i henhold til SP Fire 105

Nå kan DBI branntest og godkjenne fasadekledning i henhold til SP Fire 105

22-06-20  DBI's nye testhall er designet for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå.


Les mer

2019

Brannbil

Bedre brannsikkerhet for utsatte borgere

15-07-2019 Godt samarbeid og komfyrvakter er en del av den store og vedvarende innsatsen for å bedre brannsikkerheten for utsatte grupper i Norge.


Les mer


2018

Branntest

Hurtig klassifikasjonstest og testrapport

DBIs miniovn skal være et supplement til de ordinære klassifikasjonstestene som er grunnlaget for produktsertifisering av produkter


Ovn for branntest

Brannlaboratorier i Norden vinner oppdrag

Utviklingen går i retning av at flere produsenter nå vil teste produktene sine på hjemmebane på et av testlaboratoriene i Norden.


Les mer

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn