Tidlig vurdering av brannsaker

Basert på informasjon om en brann kan DBI raskt vurdere om en ordinær brannundersøkelse vil gi en brukbar konklusjon. Dermed sløser man ikke bort ressurser på meningsløse undersøkelser. Tilbakemelding på e-post eller telefon skjer innen 24 timer.

En brannundersøkelse er basert på tekniske beviser. 

I noen tilfeller er det imidlertid ganske få av dem – hvis en bygning er brent ned, er størstedelen av de tekniske bevisene også borte. I slike tilfeller gir det ikke mening å få gjennomført en brannundersøkelse.

DBI tilbyr tidlig vurdering av brannsteder. Ved å gjennomgå informasjon fra brannstedet – f.eks. bilder, videoer og skaderapporten – vurderer en brannetterforsker fra DBI hvor sannsynlig det er at en brannundersøkelse vil gi en konklusjon som tilfører verdi til det videre forløpet. Dermed minimerer man risikoen for å sløse bort penger på undersøkelser som ikke fører til en anvendelig konklusjon.

Hvis sjansen for å nå frem til en brukbar konklusjon er liten, betyr den raske vurderingen også at man straks kan sette i gang med opprydning og gjenoppbygging. Vurderingen betyr dessuten at DBI kan sende den riktige kompetanseprofilen for å undersøke den konkrete brannen.

Svar innen 24 timer

Kom raskt videre med opprydning og gjenoppbygging

Den riktige kompetanseprofilen

Vil du høre mer? Kontakt oss eller ring

KONTAKT OSS DØGNET RUNDT

DBIs avdeling for brannutredning er tilgjengelig på telefon døgnet rundt via vårt servicesenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@dbigroup.dk

I akutte tilfeller rykker også våre brannutredere ut både kvelder og helger.

RING OSS!

DBIs avdeling for brannutredning

Kim Hansen Avdelingsleder
Geir Krogsæther Brannutreder MIAAI, IAAI-FIT
Thor Arve Hansen Brannutreder

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn