DBI er et av Europas ledende institutter innen brannsikkerhet

DBI er et av Europas ledende branninstitutter med 280 høyt kvalifiserte medarbeidere, som alle er opptatt av brannsikkerhet og sikring.

Vi arbeider bredt innenfor alle aspekter ved brann og sikring – fra produktutvikling og branntesting av materialer og konstruksjoner til utredning av brannsteder og brannårsaker for politi og forsikringsselskaper. Vi har også en stor brannrådgivningsavdeling som gir råd til byggevareprodusenter, arkitekter, rådgivende ingeniører, offentlige institusjoner, myndigheter m.fl., om brannsikkerhet, lovkrav innen brann og andre brannrelaterte emner.

I tillegg har vi en inspeksjonsavdeling som spesialiserer seg på branntekniske installasjoner, en sikringsavdeling som er opptatt av beredskapsplaner, cybersikkerhet og terrorsikring, og en omfattende kursvirksomhet som underviser i brannsikkerhet og sikring.

Vi har også en stor forskningsavdeling, og investerer hvert år flere millioner euro i forskning på brannsikkerhet. Dessuten utgir vi en rekke publikasjoner, deltar i det europeiske standardiseringsarbeidet og er formann for den europeiske organisasjonen for brannforebygging, CFPA Europe.

DBI er samtidig eier av DBI Certification A/S, som er et internasjonalt sertifiseringsorgan innenfor bl.a. byggebransjen og maritim sektor.

Stor erfaring innen branntesting for byggebransjen og maritim sektor

Vi har i nesten 100 år utført branntester innen ulike bransjer, og er i dag ledende innenfor våre to kjernesegmenter: materialer til byggebransjen og maritim sektor. Blant kundene våre finner vi mange av de største multinasjonale produsentene av byggevarer, men også en rekke mindre, ambisiøse og innovative virksomheter. Vi arbeider ut fra København i Danmark, og ser i dag Norden, Tyskland, Østerrike, Sveits, Benelux-landene og Storbritannia som våre kjernemarkeder.

En sterk internasjonal partner

DBIs omfattende erfaring på området og forståelse av de internasjonale markedene gjør oss til en sterk partner for produsenter – også de som ønsker å markedsføre og selge sine produkter internasjonalt. Våre branntester av komponenter og materialer til byggebransjen er anerkjent i EU og resten av verden. På det maritime området arbeider vi globalt, og våre tester er anerkjent av bl.a. klassifiseringsselskaper, US Coast Guard og de russiske maritime myndighetene.

hvidovre

Kundeorientert, tilgjengelig og rask saksbehandling

DBI er en foretrukket samarbeidspartner innen branntesting, fordi vi har et høyt faglig nivå og omfattende kunnskap innen bygg og det maritime området. Samtidig gjør vi vårt ytterste for å være fleksible og alltid ha fokus på kundens behov. Våre tekniske eksperter er tilgjengelige for kundene, og har erfaring med å sette sammen effektive testprogrammer som gir stor verdi for kunden.

Vår rapporttid er fire uker, mens et fast-track-forløp kun er et par dager. Et fullstendig forløp med en klassifiseringstest er på mellom seks uker og tre måneder fra første samtale til levert rapport (og sertifisering). Utviklingstester, som brukes som verktøy i produktutviklingen, er betydelig raskere end klassifiseringstests.

Advanced Services – reduserer tid og kostnader

I 2015 opprettet DBI spesialavdelingen Advanced Services for å kunne levere en best-in-class-tjeneste til kundene våre når de utvikler produkter. Advanced Services har i dag 25 høyt utdannede medarbeidere, som har utviklet en lang rekke verktøy og metoder innen datastyrt produktutvikling. Dermed støtter avdelingen produsentene i produktutviklingen ved hjelp av dataanalyse, miniskalatester, simulering og avansert modellering. Utbyttet er bl.a. økt kunnskap om egne produkter og en vesentlig reduksjon i både utviklingsomkostninger og time-to-market.

Se mer
christina_hald_3898_214x161px

Christina Hald
International Sales Manager
Fire Testing, Advanced Services and Certification

+45 20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn