Personvernpolicy

DBI Norge NUF behandler personopplysninger om deg som kunde eller besøkende på nettstedet vårt på en sikker og gjennomsiktig måte.

1. Dataansvarlig

DBI Norge NUF tilbyr, som ledende teknologisk servicevirksomhet, flere tjenester innen mange forskjellige områder og behandler i den forbindelse en del personopplysninger. I denne personvernpolicyen kan du lese hvordan vi behandler personopplysningene dine når du er kunde, deltar på arrangementer, besøker nettstedet vårt eller på annen måte er i kontakt med oss.

DBI Norge NUF er dataansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Vår juridiske informasjon er som følger:

DBI Norge NUF
Hovinmovegen 14
2060 Gardermoen

Telefon: 22 28 50 00
e-post: dbin@dbinorge.no
Organisasjonsnummer: 916 148 291

2. Behandling av personopplysningene dine

2.1. Personopplysninger og formål

DBI Norge NUF behandler kun personopplysninger til spesifikke og saklige formål. Mengden og arten av personopplysninger vil variere avhengig av det enkelte formål. Vær oppmerksom på at hvis vi ikke mottar den ønskede informasjonen, vil det være en rekke tjenester vi ikke kan levere til deg ettersom vår levering av f.eks. opplæring til deg er avhengig av at vi mottar nødvendig og tilstrekkelig informasjon fra deg.

DBI Norge NUF bruker ikke personopplysningene dine til egentlig profilering eller automatiske beslutninger. Nedenfor er angitt formålene vi samler inn og behandler personopplysninger til via nettstedet vårt:

Markedsføring og nyhetsbrev

Hvis du registrerer deg som bruker på nettstedet vårt og samtykker i å motta nyhetsbrev og markedsføring, behandler vi navn, ansettelsessted, stilling, adresse, telefonnumre, e-postadresser, sosiale medier, fag- og interesseområder, deltakelse i arrangementer samt eventuelle besøk på nettstedet vårt og andre digitale plattformer vi samarbeider med. Behandlingen skjer med det formål å kunne sende deg målrettet og relevant informasjon og markedsføring via e-post, Google og dine sosiale medier, basert på dine interesser. Vårt behandlingsgrunnlag for dette er DBI Norge NUFs legitime interesse i å kunne sende deg markedsføring. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til å motta direkte markedsføring fra oss når som helst, enten direkte ved å klikke på 'avmeld' i et nyhetsbrev eller ved å sende en forespørsel til dbin@dbinorge.no

Arrangementer, nettverksgrupper, klubber og lignende

Ved påmelding og deltakelse behandler DBI Norge NUF opplysninger om navn, ansettelsessted, stilling, adresse, telefonnummer, e-postadresser, fødselsdato m.m. Behandlingen skjer med det formål å legge til rette for din deltakelse. Behandlingsgrunnlaget er oppfyllelse av avtalen med deg om din deltakelse i våre arrangementer m.m.

Kurs og opplæring

Hvis du deltar på kurs eller opplæringsforløp hos DBI Norge NUF, behandler vi opplysninger om navn, ansettelsessted, stilling, adresse, telefonnummer, e-postadresser og fødselsdato (hvis relevant for forløpet ditt). Vi behandler også opplysninger om tidligere utdanning og utdanningsforløp, hvis relevant for forløpet ditt. Med ditt samtykke behandler vi også bilder av deg. Behandlingsgrunnlaget for vår innsamling og behandling er DBI Norge NUFs oppfyllelse av avtalen med deg om deltakelse i kurs og opplæringsforløp.

For å kunne legge til rette for din deltakelse og eventuelt utstede et sertifikat eller lignende bevis til deg, må vi noen ganger behandle personnummer og helseopplysninger, ettersom det ved visse utdanninger er lovpålagt. Her er vårt behandlingsgrunnlag oppfyllelse av krav i lovgivningen.

Produkter og tjenester

For å etablere kunde- og leverandørforhold og levere avtalte tjenester samt etterfølgende gjennomføring av kundetilfredshetsundersøkelse, behandler vi opplysninger om navn, adresse, stilling, ansettelsessted, telefonnummer, e-postadresser og, hvis relevant, din kompetanse, utdanning osv. Behandlingsgrunnlaget for dette er enten DBI Norge NUFs oppfyllelse av avtaler med deg og din virksomhet eller vår legitime interesse i å kunne etablere og opprettholde kunde- og leverandørforhold.

Besøkende

Som besøkende på et av DBI Norge NUFs steder vil du ved ankomst i resepsjonen bli registrert med navn, ansettelsessted, e-postadresse og telefonnummer.

Denne innsamlingen av personopplysninger skjer av sikkerhetshensyn.

Deler av stedene våre er videoovervåket, jf. skilting om dette.

Behandlingsgrunnlaget for dette er DBI Norge NUFs legitime interesse i å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå på stedene våre.

Jobbsøkere

Hvis du søker jobb hos DBI Norge NUF, kan vi behandle opplysninger om navn, adresse, telefon, e-postadresse, fødselsdato, bilde, utdanning og andre opplysninger som er vedlagt i søknaden din og opplysninger vi deretter samler inn fra offentlig tilgjengelige kilder. Formålet med behandlingen er å vurdere og velge ut søkere som skal ansettes hos oss. Behandlingsgrunnlaget for dette er DBI Norge NUFs oppfyllelse av avtalen med deg om å behandle søknaden din med henblikk på en eventuell ansettelse hos oss.

Andre forhold

I tilfeller der DBI Norge NUF tilbyr bestilling av hotell og fly, leiebil o.l., kan vi behandle opplysninger om navn, adresse, fødselsdato, nasjonalitet osv. som kreves for reservasjon. Formålet med behandlingen er å kunne foreta den avtalte reservasjonen. Behandlingsgrunnlaget for dette er DBI Norge NUFs oppfyllelse av avtalen med deg.

Nettsted

Når du besøker nettstedene våre, samler vi inn IP-adressen din, informasjon om operativsystem, språkinnstilling, nettlesertype, utstyrstype, atferd på nettstedene våre osv. Behandlingen skjer med det formål å kunne gi deg den best mulige opplevelsen på nettstedet. Behandlingsgrunnlaget for dette er DBI Norge NUFs legitime interesse i å kunne forbedre brukeropplevelsen. Noen av de ovennevnte opplysningene behandles bare hvis du samtykker til det. Du kan se detaljer om vår innsamling av informasjon på https://dbinorge.no/cookie-erklaering/ Her har du også mulighet til å velge bort informasjonskapsler.

2.3 Retting

DBI Norge NUF oppdaterer løpende personopplysningene dine hvis vi får vite at de er endret. Vi ber deg derfor informere oss om eventuelle endringer i personopplysningene dine. Dette kan gjøres på nettstedet brandogsikring.dk, direkte til din kontaktperson hos DBI Norge NUF eller på e-post til dbin@dbinorge.no

2.4 Videreformidling innen EU/EØS

DBI Norge NUF videreformidler personopplysningene dine bare hvis det er nødvendig for å levere den avtalte tjenesten eller oppfylle eventuelle myndighetskrav. Slik videreformidling kan være til konsernforbundne selskaper, samarbeidspartnere, utdanningsinstitusjoner eller relevante myndigheter.

Ved deltakelse i arrangementer, kurs og opplæringsforløp kan ditt navn og ansettelsessted også opptre på deltakerlisten som deles ut til de øvrige deltakerne og eventuelle samarbeidspartnere for det aktuelle arrangementet.

2.5 Overføring til tredjeland

DBI Norge NUF kan videreformidle personopplysningene dine til mottakere utenfor EU/EØS. Dette i samme omfang og på samme grunnlag som nevnt i pkt. 2.4. DBI Norge NUF vil sikre at det er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring til et tredjeland, jf. personvernforordningens artikkel 45-49.

2.6 Lagring og sletting

DBI Norge NUF oppbevarer personopplysningene dine i det tidsrommet som er nødvendig for formålet.

Dette tidsrommet varierer avhengig av formålet. Alle våre oppbevaringsperioder er beskrevet i interne prosedyrer og retningslinjer som sikrer at alle personopplysninger slettes når formålet med innsamlingen er oppbrukt. Du kan derfor oppleve at vi samler inn opplysninger om deg igjen, selv om du tidligere har gitt oss nøyaktig samme opplysninger.

Noen opplysninger lagrer vi i lengre tid for å kunne oppfylle lovkrav, herunder krav til dokumentasjon på betalt eller fullført utdanning.

3. Dine rettigheter

Du kan når som helst få vite om vi behandler personopplysninger om deg. Hvis vi behandler opplysninger om deg, kan du be om innsyn i opplysningene vi behandler om deg.

Du kan be om innsyn på dbin@dbinorge.no, hvoretter vi, jf. reglene om innsynsrett, utleverer en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg til deg.

Du kan når som helst be om å få korrigert personopplysningene dine hvis det er faktafeil i opplysningene dine.

Du har også rett til å protestere mot vår behandling eller be om begrenset behandling av personopplysningene dine hvis vi behandler dem i strid med reglene i personvernreglene eller bruker opplysningene dine til målrettet markedsføring basert på vår legitime interesse.

Hvis deler av behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket. Din tilbaketrekking påvirker ikke lovligheten av behandlingen som ble utført før du trakk tilbake samtykket. Ta kontakt med dbin@dbinorge.no hvis du er i tvil om du har gitt samtykke til behandling av personopplysningene dine, eller hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket.

4. Klagemulighet

Hvis du er uenig i hvordan vi behandler personopplysningene dine, har du rett til å klage til:

Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, telefon 22 39 69 00, e-post: postkasse@datatilsynet.no

Du kan lese mer om dine rettigheter www.datatilsynet.no.

Se mer

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn