Brannundersøkelser med DBI

Med en brannundersøkelse fra DBI får man troverdig og uavhengig dokumentasjon om en branns arnested og årsak. Dette gir bedre beslutningsgrunnlag for saker som omhandler regress.

Ved en brannundersøkelse kommer en brannetterforsker fra DBI til et brannsted med to formål: Å identifisere arnestedet, der brannen startet, og å finne årsaken til at den oppsto. Med den målsetningen utfører DBI undersøkelser av bygninger (både private og kommersielle), skip og kjøretøyer, inkludert biler, busser, lastebiler samt landbruksmaskiner, og finner ut av om det er snakk om f.eks. et hendelig uhell, uforsvarlighet, produktfeil, installasjonsfeil, eller om brannen kanskje er påsatt.

Undersøkelsen resulterer i dokumentasjon av brannstedet i form av f.eks. bilder, skisser, plantegninger eller 3D-fotografering og en rapport med en konklusjon. Hvor sikker konklusjonen er, varierer basert på de tekniske bevisene. I noen saker er det mulig å identifisere arnested og årsak, i andre er det mulig med forskjellige grader av sikkerhet, og i andre igjen er det ikke mulig å konkludere noe basert på de tekniske bevisene.

Uavhengig dokumentasjon

Sparer deg for tid og penger på saker uten tilstrekkelig grunnlag

Styrket beslutningsgrunnlag

DBI er akkreditert til å utføre brannundersøkelser av DANAK. Vi arbeider etter den vitenskapelige metoden, og alle konklusjoner underbygges av tekniske beviser. Alle rapporter er faktabaserte, upartiske og troverdige, og derfor brukes de også i saker om regress og ansvarsplassering etter en brann. I slike saker avgjør konklusjonene fra en undersøkelse

fra DBI ofte utfallet av saken. 


Rapportene har et bredt bruksområde. De gir bl.a. et sterkt beslutningsgrunnlag for forsikringsselskaper som vurderer å stille krav om regress etter en brann. En brannundersøkelse fra DBI gjør det klart om det finnes tekniske beviser for det, eller om en sak i stedet bør henlegges, slik at forsikringsselskapet ikke sløser bort ressurser på den. Det danske politiet bruker også DBI til eltekniske undersøkelser med fokus på bruksgjenstander og installasjoner, og rapporter fra DBI inngår ofte som teknisk bevismateriale i kriminalsaker.

Se mer

Mer enn en brannstedsundersøkelse

Hvorfor har en mindre brann utviklet seg til en stor skade- og erstatningssak?

Hos DBI har vi sterk kompetanse innen brann samlet under ett tak. Det betyr at vi ved å trekke inn kolleger fra andre relevante avdelinger kan gå et skritt lenger enn en ordinær brannstedsundersøkelse og dermed også bidra til å se på brannen som en helhet med brannforløp og brannspredning. Det gir oss mulighet til å undersøke hvorfor brannen har utviklet seg som den har.

Vil du høre mer? Kontakt oss eller ring

KONTAKT OSS DØGNET RUNDT

DBIs avdeling for brannutredning er tilgjengelig på telefon døgnet rundt via vårt servicesenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@dbigroup.dk

I akutte tilfeller rykker også våre brannutredere ut både kvelder og helger.

RING OSS!

brannetterforskningskurs

DBIs avdeling for brannutredning

Kim Hansen Avdelingsleder
Geir Krogsæther Brannutreder MIAAI, IAAI-FIT
Thor Arve Hansen Brannutreder

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn