Få hjelp til produktutviklingen og kom raskere ut på markedet

Mange branntester av byggevarer oppfyller ikke den ønskede brannklassifiseringen fordi produktet enten under- eller overpresterer. Begge deler er både dyrt og tar ekstra tid. For hvis et produkt ikke består klassifiseringstesten, kreves det ytterligere produktutvikling og som et minimum enda en branntest. Klarer et produkt seg derimot noe bedre enn klassifiseringskravet, har det sannsynligvis vært dyrere å utvikle enn nødvendig.

DBIs avdeling Advanced Services har utviklet en rekke verktøy som gjør det mulig å oppfylle ønsket brannklassifisering for byggevarer mer nøyaktig. Advanced Services bruker miniskalatester, avansert modellering og simulering samt dataanalyse – og kan dermed støtte utviklingen av nye produkter helt fra idé- og designfasen til produktet er ferdig, klassifisert og klart for markedet. Avdelingens metoder gir byggevareprodusenter større innsikt i egne produkter, reduserer utviklingskostnadene og forkorter produktets time-to-market.


Miniskalatest

Branntester i miniskala kan gi en indikasjon på et produkts branntekniske egenskaper, og dermed en pekepinn på når det kan lønne seg å investere i en klassifiseringstest i full skala. Miniskalatester gjør det mulig å teste flere ganger i et produktutviklingsforløp, og sparer på den måten produsenter for feil material- og konstruksjonsvalg. Dessuten kan man med miniskalatester teste forskjellige bruksmuligheter for produktet.


Simulering og modellering

Skalerte branntester kan kombineres med datasimulering og -modellering, som også gir en indikasjon på et produkts branntekniske egenskaper og en idé om hvordan det vil prestere ved en fullskalatest. Simulering og modellering kan også gi verdifull kunnskap og benyttes uten miniskalatester.

Vi bruker data om deres øvrige produkter og branntestresultater, og kan på det grunnlag yte beslutningsstøtte når dere skal velge bl.a. produktgeometri og -materialer. Materialvalg basert på data og analyse gir optimale forutsetninger for at produktet skal kunne oppnå tillatelse til utvidet bruk på bakgrunn av færre klassifiseringstester.

Les mer og se videoen om DBIs miniovn Rooster®, som brukes til å utføre miniskalatester.

Se mer
christina_hald_3898_214x161px

Christina Hald
International Sales Manager
Fire Testing, Advanced Services and Certification

+45 20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn