Forsøk og etterprøvinger

Kan sofaen på brannstedet brenne? Kan en hårføner antenne en gammel skorstein? Det finner DBIs brannetterforskere ut av med mindre forsøk på brannsteder og etterprøvinger i laboratoriet.

Som en del av en brannundersøkelse utfører brannetterforskeren fra DBI små forsøk for f.eks. å finne ut av om materialer på brannstedet kan brenne eller ikke. Det skjer løpende i arbeidet med å sette opp og teste hypoteser om brannforløpet. DBI kan også utføre etterprøvinger i større skala. De brukes f.eks. i de tilfeller der det ikke finnes litteratur som besvarer om en hypotetisk brannårsak er realistisk eller ikke. Kan en hårføner f.eks. antenne en gammel skorstein?


En etterprøving har vist at den – under de riktige omstendighetene – kan. Ved å foreta større eller mindre forsøk i laboratoriet kan DBI bekrefte eller avkrefte en rekke mulige årsaker til brann som skal undersøkes i forbindelse med en konkret brann.

Etterprøvinger kan også brukes til å undersøke materialers reaksjoner i virkelige scenarioer. Det har tidligere vist seg at materialer som var klassifisert som ikke-brennbare på bakgrunn av en laboratorietest, faktisk kunne brenne i mer realistiske scenarioer. Uansett om det er snakk om små forsøk eller en større etterprøving, brukes de til å identifisere realistiske brannscenarioer.

Brannundersøkelser som er basert på forsøk

Innsikt i de virkelige brannegenskapene til materialer

Utprøvinger av hypoteser om en brann

Kontakt

Geir Krogsæther Brannutreder MIAAI, IAAI-FIT
Kim Hansen Avdelingsleder

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn