Forsøk og etterprøvinger

Kan sofaen på brannstedet brenne? Kan en hårføner antenne en gammel skorstein? Det finner DBIs brannetterforskere ut av med mindre forsøk på brannsteder og etterprøvinger i laboratoriet.

Som en del av en brannundersøkelse utfører brannetterforskeren fra DBI små forsøk for f.eks. å finne ut av om materialer på brannstedet kan brenne eller ikke. Det skjer løpende i arbeidet med å sette opp og teste hypoteser om brannforløpet. DBI kan også utføre etterprøvinger i større skala. De brukes f.eks. i de tilfeller der det ikke finnes litteratur som besvarer om en hypotetisk brannårsak er realistisk eller ikke. Kan en hårføner f.eks. antenne en gammel skorstein?


En etterprøving har vist at den – under de riktige omstendighetene – kan. Ved å foreta større eller mindre forsøk i laboratoriet kan DBI bekrefte eller avkrefte en rekke mulige årsaker til brann som skal undersøkes i forbindelse med en konkret brann.

Etterprøvinger kan også brukes til å undersøke materialers reaksjoner i virkelige scenarioer. Det har tidligere vist seg at materialer som var klassifisert som ikke-brennbare på bakgrunn av en laboratorietest, faktisk kunne brenne i mer realistiske scenarioer. Uansett om det er snakk om små forsøk eller en større etterprøving, brukes de til å identifisere realistiske brannscenarioer.

Brannundersøkelser som er basert på forsøk

Innsikt i de virkelige brannegenskapene til materialer

Utprøvinger av hypoteser om en brann

Vil du høre mer? Kontakt oss eller ring

KONTAKT OSS DØGNET RUNDT

DBIs avdeling for brannutredning er tilgjengelig på telefon døgnet rundt via vårt servicesenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@dbigroup.dk

I akutte tilfeller rykker også våre brannutredere ut både kvelder og helger.

RING OSS!

DBIs avdeling for brannutredning

Kim Hansen Avdelingsleder
Geir Krogsæther Brannutreder MIAAI, IAAI-FIT
Thor Arve Hansen Brannutreder

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn