Blant Europas mest moderne testanlegg

DBI har flere godkjente brannlaboratorier, og kan utføre en lang rekke branntester av materialer, komponenter og konstruksjoner – både til bruk i produktutviklingsfasen og som klassifiseringstest. Vi har moderne anlegg for branntesting og høyt spesialiserte, erfarne ingeniører som kan veilede i testforløpet.

Komponentlaboratorium

I vårt komponentlaboratorium har vi en vertikalovn og flere kombiovner, inkludert en stor multiovn med en maksimal effekt på 10 megawatt. Den økte kraften betyr at vi ikke bare kan teste brannmotstandsevnen ved påvirkning av standardbrannkurven (834), men også kjøre hydrokarbon-brannkurven, som simulerer oljebrann, som f.eks. kan finne sted på en boreplattform. Det gjør også ovnen velegnet til branntesting av skipskonstruksjoner.

Multiovnen kan teste prøveemner på opptil 5,5 x 3,1 meter, noe som bl.a. gjør det mulig å teste begge sider av en dobbeltdør under én og samme test. I tillegg kan vi teste store ventilasjonskanaler opptil 2,5 x 1,5 meter og belastede søyler opptil 80 tonn. Ovnens ekstra bredde muliggjør dessuten flere typer gjennomføringer og tester av flere detaljer i vegger.


Materiallaboratorium

I vårt materiallaboratorium kan vi teste materialenes reaksjon på brann. Det gjelder materialer til både byggebransjen, jernbaneindustrien og skipsindustrien. Med en rekke forskjellige testoppstillinger og utstyr (som cone-kalorimeter, SBI-stativ og FTIR-analyse) kan vi teste antennelighet, flammespredning, varmeavgivelse, røykutvikling og toksisitet.


Fasadetest

Fasadetesthallen vår måler 15 x 18 meter med 13 meter til taket. Dermed er det plass til to fleksible teststativer som kan teste etter den svenske fasadestandarden SP FIRE 105. Det krever testemner som er mer enn 6 meter høye og 4 meter brede. Det testes for brannspredning i fasaden og nedfall under testen.

Hallen er bygget for også å kunne teste etter den felleseuropeiske fasadeteststandarden som stadig er under utvikling, men som trolig vil kreve 8 meter høye testemner. DBI kan allerede nå teste etter den europeiske standarden.

I tillegg til vanlige fullskala-identifikasjonstester er det dessuten mulig å utføre mer eksperimenterende tester i hallen, som på en langt rimeligere måte gir kunnskap om et produkt i utviklingsfasen.

mini-sbi


Miniskalatest

DBI har også testanlegg til å utføre miniskalatester i produktutviklingsfasen – for eksempel mini-SRI-tester eller tester i vår miniovn. Miniskalatester av komponenter eller materialer er raske å utføre og gir en indikasjon på et produkts branntekniske egenskaper. Dermed får produsentene et bedre grunnlag for å treffe riktige material- og konstruksjonsvalg underveis i produktutviklingen.

Miniskalatester foretas av vår avdeling Advanced Services, som har utviklet en rekke verktøy som støtter produktutviklingen.

Se mer
christina_hald_3898_214x161px

Christina Hald
International Sales Manager
Fire Testing, Advanced Services and Certification

+45 20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn