Trening i undersøkelse av brannsteder med virtual reality

I samarbeid med det engelske selskapet RiVR tilbyr DBI en helt unik og ny måte for å forbedre kunnskapen sin om hvordan man best og mest hensiktsmessig går inn på, vurderer og undersøker et brannsted. Dette kan særlig være relevant for ansatte i forsikringsselskaper eller andre som ferdes på brannsteder.

Treningen foregår ved hjelp av virtual reality, hvor man iført VR-briller beveger seg rundt på et meget realistisk brandstedscenario som er unikt utformet for treningsformål.

Virtual reality-trening i forbindelse med brannsteder brukes med stor suksess i flere andre land av bl.a. politi, brannvesen, brannundersøkere og lignende.

Underveis har man mulighet til å samhandle med omgivelsene ved bl.a. å samle gjenstander, ta bilder til dokumentasjon og ta lydnotater med en nettbasert diktafon.

Formålet med opplæringen er å styrke deltakerens basiskunnskaper og forutsetninger for bedre å kunne vurdere hvordan man best opptrer på et brannsted uten at viktig informasjon går tapt, samt hvilken informasjon som skal gis videre til øvrige parter, som f.eks. DBI, til videre undersøkelse.

I tillegg blir deltakeren også bedre rustet til å dokumentere brannstedet og dermed skape det beste grunnlaget for en etterfølgende vurdering av om det skal foretas en brannundersøkelse. Til syvende og sist vil det bety at dere kan spare tid og penger og oppnå raskere saksbehandling

Realistisk

Scenarioet er designet unikt til treningsformål

Risikofritt

Ingen helsefare

Fleksibelt

Kan arrangeres i hele landet

Vil du høre mer? Kontakt oss eller ring

KONTAKT OSS DØGNET RUNDT

DBIs avdeling for brannutredning er tilgjengelig på telefon døgnet rundt via vårt servicesenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@dbigroup.dk

I akutte tilfeller rykker også våre brannutredere ut både kvelder og helger.

RING OSS!

DBIs avdeling for brannutredning

Kim Hansen Avdelingsleder
Geir Krogsæther Brannutreder MIAAI, IAAI-FIT
Thor Arve Hansen Brannutreder

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn