Sakkyndig vurdering

Ved en tvist i en rettssak kan det være nødvendig med en komplett uavhengig sakkyndig vurdering. Dette er noe sakkyndige hos DBI kan løse.

Med sakkyndig vurdering er det mulig å få et ekstra sett av øyne på en brannsak og den antatte årsaken til brannen. Hos DBI er flere brannetterforskere anerkjent av IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) som sakkyndige i brannsaker. 

Sakkyndig vurdering brukes typisk i rettssaker om ansvarsplassering for brann der det foreligger en brannundersøkelse og en konklusjon som partene i saken er uenige om. Det kan også være at det ikke er utført noen egentlig brannundersøkelse, men det foreligger dokumenter og rapporter som beskriver brannen.


Uansett bakgrunnen kan en av DBIs brannetterforskere som uavhengig sakkyndig gjennomgå undersøkelsen og dokumentasjonen samt fastslå om konklusjonen er korrekt eller ikke. Sakkyndig vurdering utført av DBI er anerkjent av domstolene i Danmark, og i mange tilfelle avgjør den sakkyndiges konklusjon utfallet av saken.

Sakkyndige fra DBI er vant til rollen som en uavhengig brannetterforsker – noe som er helt avgjørende ved sakkyndig vurdering. De er også rutinerte til å være ordstyrere på møter der begge parter deltar.

Et ekstra sett med rutinerte øyne

Komplett uavhengig gjennomgang

Konklusjon som er anerkjent i domstolene i Danmark

Vil du høre mer? Kontakt oss eller ring

KONTAKT OSS DØGNET RUNDT

DBIs avdeling for brannutredning er tilgjengelig på telefon døgnet rundt via vårt servicesenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@dbigroup.dk

I akutte tilfeller rykker også våre brannutredere ut både kvelder og helger.

RING OSS!

DBIs avdeling for brannutredning

Kim Hansen Avdelingsleder
Geir Krogsæther Brannutreder MIAAI, IAAI-FIT
Thor Arve Hansen Brannutreder

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn