Laboratorieundersøkelse
Klarlegging av en brannårsak skal foregå på brannstedet for å oppnå det beste resultatet. Men det finnes situasjoner der man er nødt til å påbegynne utbedring av brannskadene og derfor må ta ut effekter fra brannen for videre undersøkelse.


Brent kjøretøy
DBI undersøker årsaker til brann i anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, busser, lastebiler og personbiler. Når tekniske feil på kjøretøyer fører til brann, er de oftest oppstått under drift, men det kan også skje når de står parkert.Brent bygg
DBI utfører brannundersøkelser i bygninger, f.eks. prosesstekniske anlegg. En optimal brannundersøkelse foregår på et brannsted som er så uberørt som mulig, så som hoved-elforsyning og elektriske tavleanlegg.


Livbåt
DBI utfører brannundersøkelser på skip og i offshore-industrien.


Nordic Fire Manual

Les mere
Ild
Praktisk veiledning for brannetterforskere og spesialister med anbefalinger om hvordan man utfører undersøkelser på brannstedet for å oppnå best mulige resultater.

Forretningsbetingelser

Verktøy
Vi utfører vårt oppdrag i henhold til både gjeldende bransjestandarder og etter de strenge kvalitetskrav som er implementert i våre kvalitetsrutiner.

Kontakt

Lasse Kristengård
Lasse Kristengård Brannutreder MIAAI, IAAI-FIT

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn