Brannutredning

DBI tilbyr teknisk brannutredning av høy kvalitet, grundig dokumentasjon og 100% objektivitet. Våre branneksperter kan raskt komme til brannstedet for å sikre viktige bevis eller spor som kan lede til at årsaken til brannen raskt kan fastsettes. Vi har tilgang til laboratorier og testanlegg både i Norge og ved vårt hovedkontor i Danmark, hvor noen av Nordens ledende eksperter på brannårsaker og branners spredningsforløp jobber.

Objektiv og uavhengig undersøkelse av brannårsak

Når en brann eller ulykke har medført at en brann skal undersøkes, er det viktig at resultatet som kommer frem oppfattes som objektivt, uavhengig og korrekt. Ingen skal kunne mistenke eller hevde at undersøkelsen ikke er helt rettferdig eller er utført på en måte som favoriserer en av partene. Du vil kanskje bruke undersøkelsen i et krav mot et forsikringsselskap eller en produsent - eller i en erstatningssak i en rettssak. Da er det ekstra viktig at dokumentene og bevisene du kan vise frem kommer fra en anerkjent aktør. Og det er vi med 100% sikkerhet! Om DBI - hvorfor du skal velge oss.

Dokumentasjon av brannårsak

Vi tar en vitenskapelig tilnærming når vi skal undersøke en branns opprinnelse og utviklingsforløp. Vi har bred erfaring og eksperter innen forskjellige felt som sammen kan evaluere og ofte rekonstruere en branns opprinnelse og utvikling. Det kan være kjemiske spor, tegn på elektriske feil eller materialfeil. Vi søker etter og dokumenterer alle spor og lager en brannrapport med vår vurdering av brannens opprinnelse og forløp.

Forsikring og ansvar ved brann

I forsikringssaker kan det være store summer som står på spill. Hvis du kan bevise at brannen for eksempel startet på grunn av en feilaktig utført elektroinstallasjon, kan ansvarsspørsmålet løses raskere og med større rettssikkerhet for deg. Vi hjelper ofte politiet i Danmark med brannutredninger, og våre resultater har dannet grunnlag for store kriminal- og forsikringsundersøkelser.

Hvordan fungerer en brannundersøkelse - og hvor lang tid tar den?

En brannutredning eller brannundersøkelse starter med at du kontakter oss så raskt som mulig. Prøv å holde brannstedet så intakt som mulig, ikke begynn å rydde opp eller kaste materialer som kan vise seg å være viktige for undersøkelsen. Hvis vi vurderer at vi kan utføre en innledende undersøkelse online, booker vi raskt en tid med deg slik at vi via et nettbrett eller en mobiltelefon kan gjøre en innledende vurdering av brannens årsak - ofte kan dette være nok og sparer mye tid og penger. Bli en bedre brannekspert og forbedre dine kunnskaper i å etterforske branner med et brannårsakskurs eller kurs i teknisk etterforskning av bilbranner. Kursene holdes bare 1,5 timers kjøring fra København. Spør en av våre brannutredere (brannetterforskere).

Se mer

KONTAKT OSS DØGNET RUNDT

DBIs avdeling for brannutredning er tilgjengelig på telefon døgnet rundt via vårt servicesenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@brandogsikring.dk

I akutte tilfeller rykker også våre brannutredere ut både kvelder og helger.

RING OSS!

Med en brannundersøkelse fra DBI får man troverdig og uavhengig dokumentasjon om en branns arnested og årsak. Dette gir bedre beslutningsgrunnlag for saker som omhandler regress.

Les mer

DBI har et team med erfarne brannetterforskere, som alltid vil gjennomføre en grundig etterforskning for å finne årsaken til brannen.

Les mer

Basert på informasjon om en brann kan DBI raskt vurdere om en ordinær brannundersøkelse vil gi en brukbar konklusjon. Dermed sløser man ikke bort ressurser på meningsløse undersøkelser. Tilbakemelding på e-post eller telefon skjer innen 24 timer.

Les mer

Ofte er mange spor ødelagt eller gått tapt når en brannetterforsker ankommer til brannstedet, fordi opprydningen er  satt i gang. Med en online-brannetterforsker kan potensielle spor identifiseres på forhånd, og man kan dermed 

sikre at de blir beskyttet inntil en brannundersøkelse blir utført.

Les mer

DBI utfører undersøkelser av gjenstander som mistenkes for å ha startet en brann. Og en forundersøkelse sikrer at det kun blir brukt ressurser på de riktige gjenstandene.

Les mer

Komplett dokumentasjon av et brannsted, enkel oppmåling, rask gjenoppbygging og ingen tvil i tvister. Det er noen av fordelene med 3D-modeller av brannsteder.

Les mer

Ved en tvist i en rettssak kan det være nødvendig med en komplett uavhengig sakkyndig vurdering. Dette er noe sakkyndige hos DBI kan løse.

Les mer

Kan sofaen på brannstedet brenne?

Kan en hårføner antenne en gammel skorstein?

Det finner DBIs brannetterforskere ut av med mindre forsøk

på brannsteder og etterprøvinger i laboratoriet.

Les mere

Trening i brannsteder med virtual reality er en helt ny og unik måte for å forbedre kunnskapen sin om hvordan man best og mest hensiktsmessig går inn, dokumenterer og ferdes på et brannsted. Dette kan særlig være relevant for ansatte i forsikringsselskaper eller andre som ferdes på brannsteder.

Les mer

Forbedre dine kunnskaper med et kurs med ett kurs

Bli en bedre brannekspert og gjør dine kunnskaper i å etterforske branner bedre med et brannårsakskurs eller et kurs i teknisk etterforskning av bilbranner. Kursene holdes bare 1,5 timers kjøring fra København.

Les mer

Last ned produktkatalogen

Våre primære tjenester for DBI Brandundersøgelse finner du i en komplett produktkatalog. Klikk for å laste ned katalogen som en PDF.

Klikk her

Nordic Fire Manual

Les mere
Ild
Praktisk veiledning for brannetterforskere og spesialister med anbefalinger om hvordan man utfører undersøkelser på brannstedet for å oppnå best mulige resultater.

Forretningsbetingelser

Verktøy
Vi utfører vårt oppdrag i henhold til både gjeldende bransjestandarder og etter de strenge kvalitetskrav som er implementert i våre kvalitetsrutiner.

Vil du høre mer? Kontakt oss eller ring

KONTAKT OSS DØGNET RUNDT

DBIs avdeling for brannutredning er tilgjengelig på telefon døgnet rundt via vårt servicesenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@dbigroup.dk

I akutte tilfeller rykker også våre brannutredere ut både kvelder og helger.

RING OSS!

DBIs avdeling for brannutredning

Kim Hansen Avdelingsleder
Geir Krogsæther Brannutreder MIAAI, IAAI-FIT
Thor Arve Hansen Brannutreder

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn