Skip
DBIs testlaboratorium har moderne fasiliteter med alt utstyr som kreves for å utføre brannprøver i samsvar med standardene som er angitt i IMO2010FTP-KODE. DBIs testrapporter er anerkjent av en rekke myndigheter og klassifikasjonsselskaper, inkludert US Coast Guard og de russiske maritime myndighetene.


Gravemaskin
DBI er akkreditert for å utføre et bredt spekter av standardtester av internasjonale standardiseringsorganer. Gjennom DBI kan du få hjelp til å bestemme merkevareklassifisering eller relevante ytelseskrav for et gitt produkt.


Jernbanespor
På DBI kan du få teste komponenter som skal brukes til konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av tog. Vi tester i henhold til EN45545


Gassbrenner
DBI er akkreditert for å teste alle gassapparater for bolig- og fritidsaktiviteter som må CE-godkjennes i henhold til GAD-direktivet.


Kontakt

Christina Hald
Christina Hald International Sales Manager Fire Testing, Advanced Services and Certification
DBI har et moderne brannlaboratorium som utfører nesten alle slags branntester, bl.a. av komponenter i opptil 4,48 meters høyde, samt et belastningssystem til branntesting av bærende skott uten stål- eller aluminiumskjerne.

DBI er akkreditert av DANAK til å utføre tester i henhold til gjeldende standarder.

Laboratoriet har alt nødvendig verktøy til montering av prøveemner, og vårt personale hjelper gjerne med konstruksjon og montering. Omkledningsfasiliteter, inkl. bad, står til rådighet. Dessuten har vi et stort kontor med front mot testovnene. Der kan man holde møter.
DBIs brannlaboratorium er utstyrt med moderne miljøteknologier og røykrensning, så branntesting hos DBI skjer uten å skade miljøet.

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn