Brannlaboratorier i Norden vinner oppdrag - til tross for høyere pris

Utviklingen går i retning av at flere produsenter nå vil teste produktene sine på hjemmebane på et av testlaboratoriene i Norden. Det er nemlig ikke bare lavest mulig pris som er viktig for dem når et produkt skal testes. De er også opptatt av at testingen er rask og fleksibel – og at testingeniørene har erfaring og kan kommunisere godt med produsentene både i forkant og etterkant av selve testingen.

Det er hard konkurranse mellom brannlaboratoriene i Europa. Derfor har Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) i København lagt en strategi for hvordan de best mulig skal tilfredsstille kundenes behov i hele prosessen rundt en produkttest.

- Vi kan aldri kunne konkurrere med de øst-europeiske laboratoriene på pris. Derfor så har vi valgt å satse på at om man velger DBI, så får man noe mer enn bare testing, sier Anne Louise Petersen som er avdelingsleder for Prøvning i DBI.

DBI legger stor vekt på å være i god dialog med de som skal teste produktene sine. Blant annet å være lydhøre i forhold til hva kundene ønsker seg av et testlaboratorium i tillegg til selve testingen.
Og kundene ønsker seg blant annet hurtighet, fleksibilitet og erfaring.

- Pris er selvfølgelig viktig for kundene våre. Men vår erfaring er at de ikke bare ser på det. Vi har lykkes med å få mange nye oppdrag ved å være i god dialog med kundene våre. Og det må være riktig dialog på riktig tidspunkt, sier Petersen.
Blant annet er det viktig for kundene at produktet klarer de testene som det skal, og at det er avklart i forkant at produktet vil kunne tilfredsstille de testene det skal. I tillegg ønsker de at testrapporten skal foreligge raskt, slik at de kan få produktet ut på markedet så fort som mulig.

Og for å få en større forståelse både for hva produktet kan oppnå på en test og hva kunden ønsker seg av DBI, så besøker DBI virksomhetene i forkant av at de inngår et samarbeid.

- Dette gir oss et bedre innblikk i kundens virksomhet før testprosessen innledes. Å gjennomføre en test er kostbart for kunden. Da er det viktig at produktet er ferdig utviklet i forkant av prosessen, slik at man ikke må gjennomføre mange tester eller opplever at produktet ikke består den nødvendige testen. At vi kommer tidlig inn i prosessen, og blant annet besøker dem i virksomheten sin, gjør at vi sikrer en god dialog rundt hva kunden har av forventninger til oss og hvordan vi kan innfri disse, sier hun.

Å få besøk av testingeniører i egen virksomhet er noe helt nytt for mange av kundene.
- Det er en god metode for å skape god forståelse for begge parter, sier Petersen.

«Flagger hjem» til Norden

I og med at det er felles europeiske standarder som ligger til grunn for all testing i Europa, så er ikke utførelsen av testene på de ulike land sine laboratorier forskjellige.

- Vi er ett marked, og det er det lett for kundene å forholde seg til. Testemetodene er også temmelig like fra ett laboratorium til et annet. Alle testlaboratoriene i Skandinavia er helt på høyde med hverandre faglig, og testlaboratorieutstyret vårt er av samme type, sier Petersen.

Og i likhet med trenden som har gått i retning av at en rekke bedrifter de siste årene har flagget produksjonen sin tilbake til hjemlandet, så har det samme også skjedd med hvor aktørene ønsker å få utført testene sine. DBI har fått tilbake flere kunder som i en periode har testet produktene sine i andre europeiske land.
Men det er ikke bare danske virksomheter som er bruker tjenestene til DBI.

- Vi har like mange utenlandske kunder som danske, og hele det europeiske markedet er interessant for oss, sier Anne Louise Petersen.

Godt samarbeid

Men selv om konkurransen om kundene og oppdragene mellom de ulike laboratoriene i Europa er hard, så er det også god dialog og tett samarbeid.

- Faktisk så hender det at vi i DBI underviser andre om testmetoder vi benytter, og således hjelper våre konkurrenter til å bli bedre, sier Anne Louise Petersen.

DBI er også representert i alle de komiteer som utarbeider nye standarder, og er dermed godt orientert om nye testmetoder og bestemmelser som kommer.

- Da kan vi informere kundene våre om at de for eksempel ikke bør bestille en spesiell test for å teste egenskaper på et gitt tidspunkt, fordi kravene til produktet snart vil bli strengere. Da kan de ta høyde for de nye kravene på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at de kan selge produktene sine på markedet lengst mulig, sier Anne Louise Petersen.

Se mer
Bygninger og skibe skal kunne modstå brand i en periode, så der er tid til at redde mennesker ud i tilfælde af brand. Derfor skal materialer, komponenter og konstruktioner til bygninger og skibe brandtestes, godkendes og certificeres, før de kan sendes på markedet.
Brannlaboratorier i Norden vinner oppdrag

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn