Nå kan dbi brannteste og godkjenne kledning i henhold til SP Fire 105

DBI's nye testhall er designet for å holde et høyt aktivitetsnivå. Hallen kan ikke bare håndtere klassifiseringstesting, men også flere alternative branntester som kan hjelpe DBI`s kunder under produktutvikling.


Det er mulig å tenke stort og foreta store tester i den nye fasadetesthallen på DBI. Hallen er litt over 15x18 meter, har 13 meter takhøyde og har stor nok plass til to testrigger.


Brannteste fasader etter SP Fire 105

SP Fire 105 er konstruert for å teste den vertikale brannspredningen mellom etasjer, fra den brannpåvirkede etasjen. Akseptkriteriene inkluderer begrenset brannspredning, som er visuelt evaluert, begrenset temperatur og varmestrømmning, samt krav om at ingen deler skal falle fra fasaden.

SP Fire 105 er en konstruktionstest av strukturen i fasadekledningen. I etterkant kan komponentene i fasaden kun derfor endres i svært begrenset grad.


God logistikk sikrer rask dokumentasjon

To testrigger gjør det mulig å sikre en god og rask flyt av tester i den nye hallen.


For noen materialer er det krav til tørketid, som utgjør perioden mellom konstruktion og testing av fasaden. Dette kan bety at en fasade bygget på en testrigg må forbli på plass en stund før vi tester den. Med to testrigger sikrer vi at hallen fremdeles kan brukes, selv om en testrigg allerede er i bruk.


Det er også plass for å prøve en fasade samtidig som du bygger eller jobber med en annen. I tillegg kan testriggene tildekkes, slik at ulike kunder kan jobbe i hallen uten å komme i kontakt med hverandres fasader. Hallen er utformet for å sikre gode forhold under byggingen av fasadene og god logistikk i forbindelse med testene, slik at våre kunder raskt får den dokumentasjonen de trenger for å få tilgang til markedene i Norge, Sverige og Danmark.


Se mer

Produkter som inngår i en konstruktion kan aksepteres som en del av en fasade som består testen, selv om det enkelte produktet ikke kan godkjennes isolert.


VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn