Tilbake

Retningslinje 024, Varslingsanlæg

4. udgave. Januar 2021
48 sider

Køb retningslinjen som e-bog hos Molio her.

DBI retningslinje 024 Varslingsanlæg – Projektering, installation og vedligeholdelse, 4. udgave januar2021 angiver mindstekrav til projektering og installation af varslingsanlæg,  for derved at sikre en passende teknisk kvalitet af udførelsen til gavn for anlægsejere, installatører og myndigheder.

Se preview af retningslinje her:
(hvis ikke du ser previewet skal du først acceptere at vi må lægge marketing cookies på din pc)


Funktionen af et varslingsanlæg er at varsle personer i en bygning om, at de skal flygte/evakueres enten til terræn i det fri eller til et sikkert sted i bygningen i tilfælde af en brand.


Formålet med nærværende DBI retningslinje 024 „Varslings-anlæg – Projektering, installation og vedligeholdelse“ er at sikre en passende teknisk kvalitet af udførelsen af denne type brandsikringsanlæg, til gavn for både anlægsejere og myndigheder.


DBI retningslinjesystem består af flere forskellige publika-tioner, der beskriver blandt andet projektering, installation, godkendelse, færdigmelding, drift og vedligeholdelse. For at opnå det tilsigtede sikkerhedsniveau er det forudsat, at denne DBI retningslinje 024 anvendes sammen med retningslinjerne 001 til 007.


Opmærksomheden henledes på, at anlægsejeren til enhver tid er ansvarlig for, at gældende lovgivning, herunder Byggelovens og Beredskabslovens bestemmelser, overholdes.


Denne retningslinje er ikke en sammenskrivning af de i denne retningslinje nævnte reglementer, forskrifter, bekendtgørelser, standarder m.m., men det er tilstræbt at indarbejde de dele, der skal tages i betragtning for at projektering, installation, vedligeholdelse og kontrol er i overensstemmelse dermed.


For at kunne projektere, installere og kontrollere varslings-anlæg, samt deres sammenkobling med andre brandtekniske installationer skal eventuelle krav og forudsætninger, der måtte være angivet i byggetilladelse og bygningens øvrige brandtekniske dokumentation, være forelagt installatøren samt inspektionsvirksomheden.


Kjøp her

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn