Tilbake

DBI Retningslinje 002, Certificering af personer

6. udgave. Maj 2021
60 sider

Pris: dkk 254,00

DBI-medlemmer kan logge ind på medlemssiden og hente retningslinjen gratis.

DBI retningslinje 002: Automatiske brandsikringsanlæg - Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg


DBI Retningslinje 002 anvendes som grundlag for certificering af personer, der skal fungere som certificeret person i et godkendt installationsfirma efter DBI Retningslinje 001. Personens faglige kompetence omfatter et eller flere områder af projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg i Danmark efter et kravdokument, som anført i afsnit 12. Der kan stilles krav om, at udførelsen af anlægget skal ske efter et af de i afsnit 12 nævnte kravdokumenter og af et godkendt installationsfirma.

Retningslinjen træder i kraft 1. maj 2021.

Retningslinjen erstatter Retningslinje 002, 5. udgave, august

2013.

I en overgangsperiode på seks måneder fra ikrafttrædelsesdato
kan bestemmelserne i Retningslinje 002, 5. udgave august 2013
anvendes.

Den tidligere retningslinje kan frit downloades her:

Retningslinje 002, 2009 (pdf)


Kjøp her

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn