Tilbake

DBI Retningslinje 001, Godkendelse af installationsfirmaer

5. udgave. Maj 2021
48 sider

Pris: dkk 659,00

DBI-medlemmer kan logge ind på medlemssiden og hente retningslinjen gratis.


DBI retningslinje 001: Automatiske brandsikringsanlæg - Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Retningslinjens formål er at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæg, for derigennem at reducere skader og uønskede alarmer.

DBI Retningslinje 001 anvendes som grundlag for godkendelse af firmaer, der projekterer, installerer, servicerer og vedligeholder brandsikringsanlæg. Der kan stilles krav om, at udførelsen af anlægget skal ske efter et af de, i afsnit 12, nævnte kravdokumenter og af et godkendt installationsfirma.

Retningslinjen træder i kraft maj 2021.

Retningslinjen erstatter Retningslinje 001, 4. udgave, august 2013. Byggedata opdateret 15. maj 2017.


Den tidligere retningslinje kan frit downloades her:

Retningslinje 001, 2009 (pdf)

Rettelse til retningslinje 001, 2009 kan frit downloades her:


Kjøp her

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn