DBI åpner kontor i Sverige

Publisert: 01.11.22

DBI bygger ut det nordiske fokuset og åpner kontor i Gøteborg, Sverige, 1. november 2022. Dermed tilbyr DBI nå brannundersøkelser fra lokale kontorer i både Sverige, Norge og Danmark.

DBI driver allerede i dag virksomhet i Sverige, men ønsker å etablere kontor der for å samle kompetanse, teknologi, utstyr og utdanning i et sterkt nordisk oppsett innenfor brannundersøkelse.

Med denne utvidelsen har DBI nå brannundersøkere i mesteparten av Skandinavia, som raskt kan rykke ut til alle former for brannundersøkelser, behersker de lokale språkene og samarbeider og utveksler erfaringer på tvers av landegrenser. Forsikringsselskaper, politi og industri i Sverige får dermed bedre mulighet til å dra fordel av DBIs unike kompetanse, mangeårige erfaring samt moderne metoder og teknologi innenfor brannundersøkelser.

Svenske spesialister

Fra det nye kontoret i Gøteborg jobber de to svenske ekspertene på brannundersøkelser, Johan Rungberg og Rickard Vägerud (tidligere Elsäkert), som nå har blitt en del av DBI. Johan har spesialisert seg på el-sikkerhet og kursvirksomhet, mens Rickard har bakgrunn som kriminaltekniker. Ved det nye kontoret jobber i tillegg to el-tekniske spesialister, Ola Viklund og Per Larsson.

De fire spesialistene er lokalt til stede i både Øst- og Vest-Sverige og har ryggdekning fra et stort team av dyktige og svært erfarne danske og norske brannundersøkere i arbeidet med å bistå kunder over hele Sverige. De svenske brannundersøkerne kan dessuten benytte DBIs velutstyrte undersøkelsesverksteder i både København og Oslo når de skal undersøke brent materiale.

For de svenske kundene betyr DBIs tilstedeværelse i Sverige at de kan kommunisere og motta DBI-undersøkelsesrapportene sine på svensk. I tillegg til å få tilgang til hele DBIs palett av spesialiserte brannundersøkelser, 3D-skanninger, online-visitering, utdannelse m.m., får kundene nå enklere tilgang til DBIs øvrige kompetanse og tjenester.

- Med åpningen av DBI Sverige i Gøteborg kommer vi tettere på de svenske kundene våre i det daglige. De svenske kundene får dessuten glede av DBIs kunnskap, metoder og teknologi, samtidig som de drar nytte av DBIs sterke kompetanse og omfattende nettverk av spesialiserte brannundersøkere. Noen er spesielt sterke innenfor kjøretøy, mens andre har mange års erfaring med undersøkelse av bygninger eller brent materiale. På den måten får kundene våre alltid en spesialist på feltet, sier Jesper Ditlev, administrerende direktør, DBI

DBI er akkreditert og sertifisert

DBI har mange års erfaring med brannundersøkelser og undersøker hvert år hundrevis av branner i bygninger, kjøretøy og skip. I tillegg har DBI bred erfaring med å undersøke brent materiale som mistenkes å ha forårsaket en brann.


DBI er akkreditert av DANAK og ILAC til å utføre brannundersøkelser etter DS/EN/ISO 17020 og Nordic Fire Manual. I tillegg er de fleste av DBIs brannteknikere sertifisert hos IAAI (International Association of Arson Investigators).

DBIs brannundersøkere fungerer for øvrig som uavhengige synfarere og skjønnspersoner. Synfaring og skjønn utført av DBI er anerkjent av domstolene, og det vil i mange tilfeller være konklusjonen fra synfareren/skjønnspersonen som avgjør sakens utfall.

Les mer om brannutredning

Se mer

Kontakt:

Jesper Ditlev

Administrerende direktør, DBI

Tlf.: +45 40 35 57 22

E-post: jd@dbigroup.dk

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.
Vimeo LinkedIn