CFPA - Brannteknisk utdanning

DBI tilbyr CFPA Brannteknisk diplomutdanning til norske kunder.

Er brannsikkerhet en av dine kjerneoppgaver?

Har du bruk for å kjenne lovgivningen og de tekniske forskriftene?
- Da vil du ha stort utbytte CFPA Brannteknisk diplomutdanning.

Brannteknisk diplomutdanningen samler all relevant brannteknisk kunnskap i en velordnet verktøykasse. Dette gir nødvendig overblikk og gjør ditt daglige arbeide lettere. Utdannelsen er basert på utdannelsesprogrammet til Confederation of Fire Protection Association (CFPA). Den branntekniske diplomutdanningen er anerkjent i hele Europa.

Diitt utgangspunkt

I utgangspunktet kreves ingen forkunnskaper for å delta på diplomutdanningen. Det kan imidlertid være en fordel at du i dag arbeider med brannsikring av bygninger og er kjent med gunnleggende begreper og prinsipper.

En krevende utdanning

Utdanningen består av fem moduler à tre dager - tilsammen 15 arbeidsdager. I tillegg må du avsette opp til 20 timer til hjemmeoppgaver mellom hver modul. Undervisningen omfatter teori, diskusjoner, oppgaveløsning og øvelser. På denne måten oppnår du en grunnleggende oversikt over alle aspekter av brannsikkerhet. Vi legger vekt på at alle deltagere aktivt deltar gjennom undervisningen for å få det beste utbyttet.

Våre kursledere er alle meget erfarne og har en dyptgående kjennskap til både teori og praksis. Alle relevante publikasjoner blir utdelt på hver modul. Undervisningen vil foregå på dansk med danske foredragsholdere.

Med diplomet i hånden

Etter eksamen forstår du lovverket innenfor brannsikring, og du er fortrolig med bygningsregelverkets brannkrav. Du vet hva som skal til for å oppfylle de branntekniske sikkerhetskrav for bygninger og kan treffe riktige beslutninger i forbindelse med brannsikkerhet.
Du kjenner til mål og formål med beredskapsplanlegging og kan utarbeide evakueringsplaner. Og du vet hvilke forhold forsikringsselskapene vektlegger, og hvilken innflytelse god brannsikkerhet har på forsikringspremien.

Eksamen og diplom

Utdanningen avsluttes med en muntlig eksamen.
For å få utstedt et CFPA-diplom er det en forutsetning at du både har bestått eksamen og deltatt på undervisningen på samtlige moduler.

Praktiske forhold

Undervisningen foregår i våre lokaler i Hvidovre. Vi hjelper deg gjerne med å booke hotellrom til en fordelaktig pris. 
Pris

Datoer 

Påmelding

Kontakt

Lonni Nejlund Kursuskoordinator for DBI kurser og Skræddersyede firmakurser

VILKÅR FOR BRUK AV DBI's WEBSITE

Copyright © Alt materiale på DBI nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett.