DBI Norge

Vi har etablert en norsk avdeling av danske DBI, som siden 1978 har utført brannutredninger for danske forsikringsselskaper og politiet i Danmark.
I Danmark gjennomfører DBI ca. 700 brannutredninger hvert år.

Vi ønsker å bygge videre på den store ekspertisen og mange års erfaring med brannutredninger i Danmark – og tilbyr brannutredninger til norske kunder.
Kundene våre er hovedsakelig forsikringsselskaper – men også andre private og offentlige aktører benytter våre tjenester, vår store ekspertise og våre årelange erfaringer.

DBI er Danmarks ledende kunnskapssenter for brannsikkerhet og sikring. Ved å levere brann- og sikringstjenester til danske og utenlandske bedrifter, sikrer vi liv og verdier.
Vi bygger ny kunnskap gjennom målrettede forsknings- og utviklingsaktiviteter, og benytter den når vi løser oppgaver.


DBI leverer tjenester med høy kvalitet og flere av tjenestene er sertifiserte

Organisasjonsnummer 916 148 291 MVA Mva.-representant: MerVerdi AS. Ekebergveien 228C. 1162 Oslo
Les mere om DBI her