DBI Norge

Vi finner brannårsaken


Vi er 100 % uavhengige og objektive

DBI Norge er en avdeling av danske DBI, som har 100 års erfaring innenfor brann og sikring.
DBI leverer kundetjenester innen områdene: Brannrådgivning – Brannutredning – Branntester – Branninspeksjon – Sikring – Kurs – Forskning og utvikling – Etterforskning – Digitale tjenester.
Klikk her hvis du vil vite mer om DBI Danmark

DBI leverer tjenester med høy kvalitet og flere av tjenestene er sertifiserteDBI kan utrede brannårsaker i både bygninger og anlegg som f.eks. kjøretøy, skip og fly. Vi utfører oppdrag for både politi og forsikringsselskaper samt skadelidte bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner.

Vi utfører oppdrag med offentlig godkjenning, og konklusjonene våre er objektive, uavhengige og godt dokumenterte.
Regress og produktansvar representerer et stort økonomisk potensial for forsikringsselskapene.
DBI har et av de mest moderne brannlaboratoriene i Europa, der vi utfører alle former for branntester av materialer, komponenter og konstruksjoner til bygninger og transportmidler som skip, tog, biler og fly.

I tillegg foretar vi rekonstruksjoner og brannforsøk for å finne brannforløp.

Organisasjonsnummer 916 148 291 MVA Mva.-representant: MerVerdi AS. Ekebergveien 228C. 1162 Oslo